Tel.: +420 776 401 310
obrost

IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A RADONU

Izolace proti zemní vlhkosti
Zemní izolace zamezuje prostupu zemní vlhkosti a zároveň stavbu chrání i před volně stékající a tlakovou vodou. Často slouží i jako ochrana před pronikáním radonu do stavby, případně i jiných plynů. Nejčastěji se s ní setkáme při izolaci budov, chráníme jí však i jímky, jezírka na zahradě, bazény, nádrže a jiné objekty.

Izolace proti radonu
Radon, chemická značka Rn, lat. Radonum je nejtěžší přirozeně se vyskytující chemický prvek ve skupině vzácných plynů, je radioaktivní a nemá žádný stabilní izotop. Radon je na úrovni přírodního pozadí trvalou složkou životního prostředí, kterou nelze regulovat. Při nesprávně navržené izolaci proti radonu nebo provedených kontaktních konstrukcích může však v důsledku teplotního gradientu pronikat ve zvýšeném množství do vnitřního ovzduší staveb a způsobovat vnitřní ozáření plicní tkáně.

Dojedeme, přeměříme, zdarma uděláme cenovou nabídku…