Tel.: +420 776 401 310
obrost

HYDROIZOLACE

Hydroizolace je druh stavební izolace zabraňující nežádoucímu průniku vody. Tvoří ji souvislá, neprodyšná vrstva tvořená různými voděodolnými materiály. Je běžně používaná ve stavebnictví vedle tepelné a zvukové izolace. Používá se v místech, kde by průnik vody působil poškozování konstrukcí a vlhkost uvnitř stavby, např.: oddělení podzemní části stavby od okolního terénu – doplňuje se odvodňovací kanalizací vodorovné oddělení nedostatečně izolované podzemní a nadzemní části (starší) stavby izolace vodorovných střech, teras a balkonů izolace vnitřních prostor vystavených působení vody, zejména koupelen Hydroizolace se také používá k zabránění nežádoucímu úniku vody z nádrží, např. bazénů, septiků, průmyslových nádrží apod.

Dojedeme, přeměříme, zdarma uděláme cenovou nabídku…